WATERPASS D-XPLORE

Waterpass dijamin tidak dapat penyok didesain dengan standard international.